Monday, January 04, 2010

อ่านนิทานให้น้องฟัง
สิ่งที่แม่ห่านปลูกฝังลูกมาตลอดคือเรื่องการอ่านหนังสือ แม่ห่านเองเป็นคนชอบอ่านหนังสือ และในวัยเด็กที่เป็นเด็กบ้านนอก ไม่มีหนังสือให้อ่านตามใจอยากเหมือนที่เป็นอยู่ปัจจุบัน บางครั้งอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 1 ฉบับอ่านจนหมดทุกตัวอักษร เพราะกว่าพ่อจะเข้าในเมืองสัปดาห์ละครั้ง และซื้อหนังสือพิมพ์มาด้วย 1 ฉบับ จากนั้นก็อ่านออกเสียงดังๆ ให้ลูกๆ ฟัง (ประมาณว่าไม่อยากฟังก็ต้องฟัง) จนติดเป็นนิสัย

เมื่อโตขึ้นมาหน่อยเป็นวัยที่อ่านนิยายเป็น ก็มีโอกาสได้อ่านนิตยสารบางกอก ซึ่งสาวๆ ในหมู่บ้านจะซื้อมาและวนให้เพื่อนๆ อ่านกันทั้งหมู่บ้าน จนแม่ห่านเองก็ติดนิยายไปกับเขาด้วย แต่ก็เคยโดนพ่อดุเพราะยังเป็นเด็กไม่ควรไปอ่านนิยายประโลมโลก แม่ห่านก็ยังแอบอ่านจนได้


ตั้งแต่มีลูกคนแรกแม่ห่านก็อ่านหนังสือเขาฟังตั้งแต่ยังพูดไม่ได้ จนทำให้เขาติดเป็นนิสัยว่าก่อนนอนจะต้องได้ฟังนิทาน หรือดูนิทานภาพ โดยแม่หรือพ่อก็จะเล่าให้ฟังไปด้วย อ่านไปด้วย บางครั้งก็เป็นนิทานคำกลอนเสนาะๆ อ่านให้เขาฟัง

ตอนนี้น้องดานาลูกสาวคนโต อยู่ในวัยที่เริ่มอ่านหนังสือได้แล้ว แม่ห่านก็ฝึกให้เขาอ่านนิทานให้น้องฟังก่อนนอนแทนแม่ โดยแม่จะนั่งฟังอยู่ใกล้ๆ ตัวไหนที่เขาอ่านผิดหรือสะกดไม่ได้ก็สอนให้เขาสะกดให้ถูกต้อง จนน้องดานาเริ่มอ่านนิทานภาพได้เอง หรือหนังสือนิทานบางเล่มที่มีภาษาง่ายๆ เขาสามารถอ่านเองได้โดยไม่ต้องรอให้พ่อแม่อ่านให้ฟังโดย...แม่ห่าน


No comments: