Sunday, December 20, 2009

คุกกี้ฝีมือหนู


ช่วงนี้แม่ห่านขมักขเม้นกับการทำคุกกี้แจกปีใหม่ ทำไว้หลายสูตรพอสมควร มีสูตรหนึ่งที่แม่ห่านตั้งใจทำส่งการบ้านโจทย์เดือนธันวาคมนี้ แต่ไม่สามารถส่งได้ เพราะผู้ช่วยที่บ้านมีจินตนาการล้ำเหลือ จนคุกกี้แฟนซีที่สวยงาม กลายเป็นคุกกี้หน้าตาอย่างนี้แหละ

จริงๆ คุกกี้สูตรนี้อร่อยพอสมควร ไว้แม่ห่านทำอีกครั้งแล้วค่อยลงสูตร ตอนนี้ขอเก็บไว้ในส่วนของฝีมือเด็กๆ ก่อนค่ะ

ถึงจะส่งการบ้านไม่ได้ แต่แม่ห่าน ก็ดีใจกับคุกกี้สูตรนี้เพราะมันช่วยให้เด็กๆ มีจินตนาการและมีความคิดสร้างสรรค์พอสมควร และเป็นการฝึกสมาธิของเด็กๆ อีกวิธีหนึ่งด้วย ดูหน้าตาของเขาซิ มีความมุ่งมันและมีความพยายามกันมาก
โดย...แม่ห่าน
No comments: