Monday, December 07, 2009

ดาวเรือง
คนไทย เป็นชนที่เชื่อถือเรื่องดวง โชคลาง แม้แต่ชื่อเสียงเรียงนามต่างๆ ก็เชื่อกันว่าจะทำให้ชีวิตดีขึ้น "ดาวเรือง" ดอกไม้มงคลที่คนไทยรู้จักกันดี เพราะเชื่อกันว่าถ้าปลูกแล้วจะทำให้เจริญรุ่งเรือง ในชีวิตและหน้าที่การงาน

แม้ดาวเรืองจะเป็นไม้ล้มลุก ปลูกได้ระยะสั้น จึงไม่นิยมปลูกเลี้ยงไว้ตามบ้าน แต่เมื่อมีงานบุญ งานประเพณีต่างๆ หรือแม้แต่การหาเสียงของนักการเมืองทั้งหลายนิยมใช้ดอกดาวเรืองเป็นมาลัย ทำให้ดอกดาวเรืองเป็นดอกไม้เศรษฐกิจที่ขายได้ราคาดีในทุกเทศกาลดาวเรือง เป็นไม้ดอกที่คนไทยรู้จักกันดีชนิดหนึ่งเนื่องจากปลูกง่าย โตเร็ว คงทนต่อสภาพแวดล้อม มีสีสันสดใสสะดุดตา ดอกมีลักษณะกลมสวยงาม กลีบดอกจัดเรียงเป็นระเบียบ


ลักษณะทั่วไปของดาวเรือง

ดาวเรือง (Marigold) เป็นชื่อที่คนไทยทั่วไปผู้จักกันดี แต่มีชื่อภาษาท้องถิ่นทางภาคเหนือว่า "ดอกคำปู้จู้" ซึ่งหมายถึงดอกไม้ที่มีกลีบสีเหลืองคล้ายทองคำ ดาวเรืองเป็นพืชล้มลุก อายุประมาณ 0.5-4 ฟุต ใบเป็นใบประกอบ มีลักษณะเรียวยาว ดอกมีลักษณะเป็นแบบดอกรวม ประกอบด้วยดอกย่อยเล็ก ๆ เป็นจำนวนมาก อัดซ้อนกันแน่นอยู่บนฐานรองดอก ดอกมีสีเหลือง ส้ม ครีม และขาว มีตั้งแต่ขนาดเล็ก คือประมาณ 1 นิ้ว จนถึงขนาดใหญ่ประมาณ 4 นิ้ว และเมื่อตัดลำต้น กิ่งก้านหรือใบของดาวเรือง จะมีกลิ่นเหม็น จึงทำให้แมลงไม่ค่อยรบกวน นอกจากนี้ภายในรากของดาวเรืองมีสารชนิดหนึ่งคือ แอลฟ่า เทอร์เธียนิล (& - terthienyl) ซึ่งเป็นสารที่สามารถควบคุมปริมาณไส้เดือนฝอยในดินได้เป็นอย่างดี

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.doae.go.th/library/html/detail/dawrueng/dawrueng.htmlโดย...แม่ห่าน


No comments: