Sunday, December 06, 2009

งานไถ่ชีวิต โค - กระบือ ปีนี้

ทุกๆ ปีของวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งถือเป็นวันพ่อแห่งชาติ หน่วยงานที่แม่ห่านทำงานอยู่จะจัดพิธีไถ่ชีวิตโค - กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แม่ห่านเองเป็นมุสลิม งานพิธีไถ่ชีวิตทั้งหลายแม้จะไม่ตรงกับหลักการของศาสนาอิสลาม แต่ด้วยความเป็นพนักงานที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ก็ต้องมาช่วยปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

ปีนี้เป็นปีที่หน่วยงานได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 และ ทำพิธีไถ่ชีวิตจำนวน 99 ตัว ซึ่งเมื่อถึงพิธีจริงๆ กลับต้องไถ่ชีวิต 100 ตัว เนื่องจากมีโคหนึ่งตัวซึ่งทางโรงฆ่าสัตว์ได้ส่งขึ้นรถมาด้วยเพื่อเป็นตัวล่อเพื่อนๆ ให้เดินขึ้นรถ และวัวตัวดังกล่าวเป็นวัวที่มีลักษณะไม่ดี และไม่ตรงตามเกณฑ์ของโครงการพระราชดำริ ที่จะให้เกษตรกรนำไปใช้งานได้ แต่เมื่อมีการนำวัวดังกล่าวมาส่งที่ในงาน ความรู้สึกสงสารต่อวัวตัวดังกล่าว ทำให้มีเจ้าหน้าที่หลายบางท่านเกิดความสงสาร จึงแจ้งเจ้าของโรงฆ่าสัตว์ขอซื้อไว้เพื่อทำพิธีไถ่ชีวิตไปด้วย แต่เนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์ที่จะให้เกษตรกรใช้งาน จึงได้มีการส่งให้ผู้ใจบุญที่ขอรับไปเลี้ยงไว้ และให้การรับรองว่าจะไม่นำไปฆ่า หรือจำหน่ายต่อ ทำให้ปีนี้มีโค และกระบือ ที่ได้รับการไถ่ชีวิตจริงๆ 100 ตัว
การได้ไถ่ชีวิต หรือละเว้นการฆ่าสัตว์ หรือการช่วยชีวิต ของชาวพุทธ ถือเป็นทานอันยิ่งใหญ่ แม่ห่านไม่ใช่ชาวพุทธ จึงไม่ได้รู้สึกปลื้มปิติกับงานบุญครั้งนี้ แต่เห็นหลายๆ คนที่ร่วมงานครั้งนี้ต่างมีหน้าตาอิ่มเอิบและยินดีกันถ้วนหน้า

แม่ห่านเอง กลับเหนื่อยกับงานนี้มากๆ นอกจากต้องรับผิดชอบหลายเรื่อง ดูแลหลายอย่าง ต้องปวดหัว และปวดขมับเอามากๆ โดย...แม่ห่าน

No comments: