Tuesday, November 03, 2009

ผลการเรียนเทอมแรกออกมาแล้ว
ตอนนี้โรงเรียนเริ่มเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 2 กันแล้ว และผลการเรียนของภาคแรกก็ออกมาให้ชื่นชมกันแล้วของน้องดานาเจ้าคนโต ปีก่อนๆ ไม่ได้บันทึกไว้เป็นเรื่องเป็นราว ต่อไปคงต้องบันทึกไว้แล้วผลการเรียนเทอมแรกของเจ้าคนเล็ก น้องดีนีย์ ออกมาดีพอสมควร ทั้งๆ ที่ไม่คิดว่าจะดีขนาดนี้ เขาได้คะแนนอันดับหนึ่งของห้อง พี่สาวกลับมาบอกที่บ้าน แต่เจ้าตัวกลับทำหน้าหยิ่งๆ ประมาณว่าเชอะ แค่นี้เอง จิ๊บ จิ๊บ ไม่เห็นจะต้องดีใจเลย ทำเอาแม่อยากจะเขกหัวให้จ้ำไปเลย มาดูคะแนนกันดีกว่า

วิชาภาษาไทย คะแนนเต็ม 30 ได้ 29
วิชาคณิตศาตร์ คะแนนเต็ม 30 ได้ 28
วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 30 ได้ 30
วิชาเสริมประสบการณ์ คะแนนเต็ม 30 ได้ 30
วิชาอิสลามศึกษา คะแนนเต็ม 30 ได้ 30
วิชาพละศึกษา คะแนนเต็ม 30 ได้ 26
วิชาศิลปะ คะแนนเต็ม 20 ได้ 19
รวม 192 คิดเป็นร้อยละ 96

ผลการประเมินอื่นๆ คุณครูแจ้งว่าเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียน เอาใจใส่การเรียนดี ตั้งใจทำงานและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่เป็นเด็กขี้อาย ไม่กล้าพูดไม่กล้าถาม และขาดความมั่นใจในตัวเอง

ไม่เหมือนที่บ้านเลยนะเจ้าหนูดี อยู่บ้านเจ้าหล่อนพูดมาก พูดจาเป็นต่อยหอย และไม่ยอมใครซักคน


มาดูคะแนนของเจ้าคนโตกันบ้าง เจ้าดานาจริงๆ แล้วถือว่าเรียนเก่งพอสมควร แต่สภาวะด้านอารมณ์และสมาธิไม่ดี คะแนนที่สอบได้ก็ออกมาดี แต่คงเป็นเพราะห้องนี้เรียนเก่งกันหลายคน จึงได้คะแนนเป็นอันดับ 4 ของห้อง มาดูคะแนนกันค่ะ

วิชาภาษาไทย คะแนนเต็ม 30 ได้ 30
วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 30 ได้ 27
วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 30 ได้ 30
วิชาเสริมประสบการณ์ คะแนนเต็ม 30 ได้ 30
วิชาอิสลามศึกษา คะแนนเต็ม 30 ได้ 30
วิชาพละศึกษา คะแนนเต็ม 30 ได้ 26
วิชาศิลปะ คะแนนเต็ม 20 ได้ 19
รวมคะแนน 192 คิดเป็นร้อย 96

ข้อคิดเห็นของคุณครูประจำชั้นบอกว่า เจ้าคนนี้ชอบเอาแต่ใจตัวเอง ทำงานช้า และไม่ค่อยมีสมาธิ ซึ่งที่บ้านก็เป็นเหมือนกันค่ะ

จะเป็นว่า จริงๆ แล้วทั้งสองคนได้คะแนนรวมเท่ากัน แต่ห้องดานามีเด็กเรียนเก่งกว่า ทำให้ลำดับของดานาตกไปอยู่ที่อันดับ 4

ไม่เป็นไร แค่นี้ก็เก่งแล้วจ้า ลูกรัก

โดย...แม่ห่าน


No comments: