Thursday, October 22, 2009

ร้านขายน้ำ

บ้านนี้มีแม่ค้า 2 คน เป็นแม่ค้าที่ขายอาหารชนิดเดียวกัน ทำอาหารเหมือนๆ กัน และจะต้องขายลูกค้ากลุ่มเดียวกันคือ พ่อ แม่ และป้า ทุกวันจะมีอาหารที่ซ้ำอย่างเดิม ลูกค้าจะไม่ซื้อก็ไม่ได้ ราคาก็ต่อรองไม่ได้ ติดไว้ตามป้ายอย่างนี้แหละ

เป็นลูกสาวแม่ห่านเองค่ะ ทั้งสองสาวอยากเป็นแม่ค้ามากๆ คนโตเรียนอนุบาล 3 ฝีมือเขียนกระดานราคาสินค้าเป็นของเจ้าคนโต ส่วนคนเล็กยังอ่านและเขียนไม่คล่อง แต่อาศัยลูกอ้อนต้องขายสินค้าให้ได้เหมือนพี่ทุกอย่าง แม่จะไม่ซื้อก็ไม่ได้

เวลาแม่ทำอาหาร หรือทำขนมก็ชอบไปเลียบๆ เคียงๆ บางครั้งแม่ก็ให้เขาช่วยทำหลายๆ อย่าง เช่น หั่นผัก ปอกผลไม้ หรือตำของเล็กๆ น้อย ถ้าทำขนมก็จะร่อนแป้งบ้าง ตีไข่บ้าง เขาจะชอบมาก แม่ก็ได้ทำขนมด้วย สอนลูกไปด้วย ทำกิจกรรมร่วมกัน และเขาก็เริ่มที่จะชอบการทำอาหาร ทำกับข้าวอยู่เหมือนกัน ฝึกๆ ไว้ลูก โตขึ้นจะได้ทำอาหารเป็น ไม่ต้องเหมือนแม่ แม่เพิ่งมาหัดทำเอาตอนนี้ เสียดายเวลาที่ผ่านมาเหมือนกันนะลูก


โดย...แม่ห่าน

No comments: