Monday, September 07, 2009

เริ่มต้นวันอายุ 5 ขวบ
เช้าตรู่ของวันที่ 7 กันยายน 2547 เป็นวันที่แม่ห่านตื่นมาเจอว่ามีเลือดออกที่ช่องคลอด ซึ่งเป็นสัญญาณตามที่คุณหมอเคยแจ้งไว้ว่าจะมีโอกาสคลอดได้แล้ว เป็นสัญญาณอย่างเดียวที่บ่งบอกให้แม่ห่านรีบไปโรงพยาบาลและคลอดน้องดานาออกมาในเวลา 10.28 น. ณ โรงพยาบาลชลประทาน ปากเกร็ด


น้องดานาเป็นลูกสาวคนแรก และเป็นของขวัญจากพระเจ้าที่แม่ห่านรอคอยมาหลายปี แม่ห่านเลี้ยงน้องดานาเหมือนหนูทดลอง และเลี้ยงตามตำรา เพราะที่บ้านไม่มีผู้ใหญ่อยู่ด้วย มีบางอย่างที่ต้องประคบประหงม บางเรื่องก็ต้องปล่อยบ้างเพื่อให้เรียนรู้ตามพัฒนาการจนเมื่อแม่ห่านเริ่มรู้ตัวว่าตั้งท้องน้องดีนีย์ต่อ แม่ห่านต้องเลิกให้น้องดานากินนม ตอนนั้นสงสารน้องดานามาก เมื่อมีน้อง เวลาส่วนหนึ่งของแม่ต้องแบ่งให้น้องด้วย และต้องดูแลน้องดานาด้วย หลายครั้งที่พี่สาวต้องเป็นคนเสียสละเวลาให้น้อง หลายครั้งที่แม่ห่านรู้ว่าน้องดานาอยากจะอ้อน อยากจะทำตัวเหมือนน้อง แต่ด้วยความเป็นพี่ ที่แม่พยายามจะให้เข้มแข็งทำให้น้องดานาไม่ได้ทำดังที่ตั้งใจ
แม้แต่เรื่องเข้าเรียนที่ต้องเข้าเรียนก่อนเกณฑ์ เพราะป้าที่มาช่วยเลี้ยงดูแล 2 คนไม่ไหว และแม่ก็ไม่มีเงินที่จะจ้างคนเลี้ยง 2 คน ทำให้น้องดานาต้องไปอยู่โรงเรียนอนุบาลตั้งอายุยังไม่ถึง 3 ขวบ แม้ว่าพัฒนาการหลายอย่างของเด็กจะพร้อม แต่เมื่อต้องอยู่กับเด็กที่โต และมีความพร้อมมากกว่า ทำให้น้องดานากลายเป็นภาระให้คุณครู เรียนไม่ทันเพื่อน แม่ห่านค่อนข้างเป็นห่วงมาก
แต่น้องดานาก็สามารถผ่านช่วงนั้นมาได้ จนถึงตอนนี้ น้องดานาเติบโตขึ้นเยอะ ความสามารถในการเรียนรู้ต่างๆ ในโรงเรียนก็ทันเพื่อน ความผูกพันระหว่างพี่น้องก็มีมากขึ้น ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ มีมากขึ้นพฤติกรรมของน้องดานา แม้เป็นเด็กที่ไม่กล้าแสดงออกมากนัก แต่แม่ก็พอใจที่จะให้ลูกเป็นอย่างนี้ แม่ห่านไม่ชอบเด็กที่กล้าเกินงาม อยากให้ลูกเติบโตไปตามวัย และตามพัฒนาการของเขา ไม่ต้องการที่เร่งให้ลูกกล้าหาญชาญชัย เหมือนเด็กสมัยใหม่
วันนี้ครบ 5 ขวบแล้ว ขอให้ลูกเติบโตเป็นบ่าวที่ดีของพระเจ้า เป็นคนดีของสังคม เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะลูกรักโดย...แม่ห่าน


No comments: