Thursday, July 09, 2009

หนังสือชุด "เล่น"

ชื่อหนังสือ เล่นริมน้ำ, เล่นกลางแจ้ง, เล่นในป่า


โดย ชีวัน วิสาสะสำนักพิมพ์ แพรวเพื่อนเด็ก
วันนี้ขอนำเสนอหนังสือเด็กน่ารักๆ ของคุณครูชีวัน อีกแล้วค่ะ เป็นหนังสือที่นำเสนอการเล่นของเด็กไทย ตามบริเวณริมแม่น้ำลำคลอง รวมไปถึงการเล่นในน้ำด้วย เช่น ทุ่นมะพร้าว ลื่นโคลน กระโดดน้ำ ตีโป่ง เรือใบ แพต้นกล้วย ปราสาทโคลน เป็นต้น โดยเด็กๆ กลุ่มใหญ่ พร้อมด้วยคุณตาใจดี ซึ่งเป็นผู้คอยทำของเล่นให้เด็กๆ


หนังสือชุดนี้ เป็นหนังสือภาพชุด "เล่น" มี "เล่นกลางแจ้ง" และ "เล่นในป่า" มีเนื้อหาเป็นคำคล้องจอง อ่านง่ายได้จังหวะ ให้ความรู้ควบคู่ไปกับความสนุก และความงดงามของภาษา ภาพในเล่มสวยงาม ละเอียดลออ เด็กๆ จะได้สนุกสนานไปกับการ "เล่น" ที่คิดขึ้นเองง่ายๆ หรือไม่ก็ประดิษฐ์จากวัสดุ ที่หาได้ใกล้ตัว ด้านท้ายเล่ม ให้ความรู้เกี่ยวกับการเล่นที่เอ่ยถึงตัวอย่างจากเรื่องเล่นริมน้ำ
เดินตามคุณตา ไปหาที่เล่น
เช้าสายบ่ายเย็น ไปเล่นริมน้ำ


ถอดเสื้อถอดผ้า อย่ามัวแต่ยืน
ทำร่องโคลนลื่น แล้วเล่นลื่นโคลน


ตัวอย่างจากเรื่องเล่นกลางแจ้ง
เดินตามคุณตา ไปหาที่เล่น
เช้าสายบ่ายเย็น ไปเล่นกลางแจ้ง


คุณตาตัดไม้ ให้เด็กต่อขา
ไม้สูงเดินมา โถกเถก โถกเถกตัวอย่างจากเรื่องเล่นในป่า
เดินตามคุณตา ไปหาที่เล่น
เช้าสายบ่ายเย็น ไปเล่นในป่า

เข้าป่าปีนเขา พวกเราไม่กลัว
ดึงแขนดันตัว อย่ากลัวรีบปีนเป็นหนังสือชุดที่น่ารักอีกชุดหนึ่งของคุณครูชีวัน นักเล่านิทาน เล่าเรื่อง และวาดภาพเด็กๆ ค่ะ
โดย...แม่ห่าน
No comments: