Wednesday, July 01, 2009

อีเล้ง เค้งโค้งเป็นหนังสือเล่มแรกที่อยากแนะนำ เพราะเป็นต้นเหตุที่มาของชื่อ blog นี้ด้วย
อีเล้งเค้งโค้งเป็นหนังสือนิทานภาพ มีเนื้อเรื่องเป็นโคลงกลอน อ่านสนุก น่าฟัง เหมาะสำหรับเด็กๆ ที่บ้านซื้อหนังสือชุดนี้ไว้ตั้งแต่ลูกคนแรกยังอ่านหนังสือไม่ได้ ทุกครั้งที่อ่านให้ฟังเขาจะชอบใจมาก เมื่อออกเสียงได้ เขาก็จะออกเสียงตามด้วย จนถึงทุกวันนี้หนังสืออีเล้งเค้งโค้งทั้ง 2 เล่ม ก็ยังเป็นขวัญใจของที่บ้านมาโดยตลอด หนังสือจะขึ้นต้นหน้าแรกเหมือนๆ กัน ดังตัวอย่างให้นิดหนึ่งค่ะ

ชื่อเรื่อง อีเล้งเค้งโค้ง
ผู้แต่ง ชีวัน วิสาสะ
สำนักพิมพ์ แพรวเพื่อนเด็ก


ชื่อเรื่อง อีเล้งเค้งโค้งอยากไปอยุธยา
ผู้แต่ง ชีวัน วิสาสะ
สำนักพิมพ แพรวเพื่อนเด็ก


มีห่านตัวหนึ่ง หน้าบึ้งหน้าบูด
ไม่เอ่ยปากพูด หน้าบูดทั้งวัน
แต่ห่านตัวนั้น ส่งเสียงเป็นเพลง
....อีเล้งเค้งโค้ง...

ไปอ่านหนังสือ เขาลือโฆษณา
เที่ยวสุดสัปดาห์ เชิญมาเมืองใหญ่
เจ้าห่านอยากไป ส่งเสียงเป็นเพลง
....อีเล้งเค้งโค้ง.....

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับเด็กๆ วัยก่อนอนุบาล จนถึงอนุบาลจริงๆ น่ารักมาๆ ด้วยค่ะ

โดย...แม่ห่าน

No comments: