Thursday, July 09, 2009

สอนลูกละหมาด

หลักปฏิบัติที่สำคัญของมุสลิมคือต้องละหมาดให้ครบ 5 เวลา หลักปฏิบัติที่สำคัญของชาวมุสลิมมีทั้งหมด 5 ประการ


1. การยอมรับตัวเองว่าเป็นมุสลิมทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ โดยการกล่าวและรำลึกว่า “ไม่มีประเจ้าอื่นใดที่ข้าพเจ้าจะยอมรับและนับถือนอกจากพระองค์อัลเลาะห์ (ซบ.) องค์เดียว และท่านนบีมูฮัมหมัดคือศาสดาที่พระองค์ทรงส่งมาเผยแพร่หลักศาสนาให้กับบรรดาอิสลามิกชนทั้งหลาย2. การละหมาด 5 เวลา ซึ่งการละหมาดถือว่าเป็นเสาหลักของศาสนา3. การถือศิลอด 1 เดือน ในรอบปี ซึ่งนับให้เป็นเดือนที่ 8 ของปีปฏิทินฮิจเราะห์ศักราช โดยนับวันตามจันทรคติ4. การบริจาคทาน ให้กับผู้ยากไร้ และผู้ที่มีสิทธิได้รับตามที่ศาสนาบัญญัติไว้5. การไปประกอบพิธีฮัจย์ที่นครเมกกะ สำหรับผู้ที่มีกำลังทรัพย์และสามารถเดินทางได้


ทั้งหมด 5 ข้อที่กล่าวมานั้น สิ่งที่จะต้องเริ่มสอนเด็กๆ ให้เรียนรู้แรกสุดคือข้อที่ 1 ซึ่งจะต้องเริ่มปลูกฝังให้เขาทราบและยอมรับการเป็นมุสลิมของเขา ต่อมาก็เป็นข้อ 2 ซึ่งตามหลักศาสนาบัญญัติให้มุสลิมทุกคนต้องละหมาดเมื่อถึงวัยที่จะต้องปฏิบัติตามหลักศาสนา


“วัย” นี้ไม่ได้นับตามอายุ แต่นับตามวุฒิภาวะ และอารมณ์ สำหรับเด็กผู้หญิงถึงวัยที่ต้องบังคับและจะโดนทำโทษหากไม่ละหมาดเมื่อเริ่มมีประจำเดือน ซึ่งหมายถึงเป็นสาวแล้ว และเด็กผู้ชายก็เริ่มตั้งแต่เริ่มเป็นหนุ่ม คือมีความรู้สึกทางเพศ ทราบได้เมื่อตัวเด็กเริ่มมีอาการฝันเปียก


สำหรับลูกสาวทั้งสองคนของแม่ห่านยังไม่ถึงวัยที่ต้องบังคับ แต่สิ่งที่ผู้เป็นพ่อแม่ต้องปลูกฝังให้เขาตั้งแต่วัยเด็กๆ และการปลูกฝังที่ดีที่สุดก็คือการปฏิบัติให้เขาเห็น ดังนั้นเวลาละหมาดของแม่ห่านจึงพยายามชวนลูกๆ ไปอยู่ใกล้ๆ ให้เขาได้เห็น ได้ซึมซับ จนถึงตอนนี้เริ่มให้เขาเรียน และหัดท่องคำอ่านต่างๆ เวลาละหมาด เพราะเด็กรุ่นนี้เขาจะมีความจำดี ท่องได้เป็นนกแก้วนกขุนทอง แต่เขาจะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำ และทำอย่างไร ตอนนี้ก็ค่อยๆ ฝึกเขาไป ให้เขาจำท่าทาง คำอ่าน แล้วค่อยให้เขาเรียนรู้และทำความเข้าใจไปเรื่อยๆ เพื่อจะได้เป็นมุสลิมที่ดี


สำหรับแม่แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่การเห็นลูกประสบความสำเร็จในชีวิต แต่ต้องการเห็นลูกเป็นบ่าวที่ดีของพระผู้เป็นเจ้า แล้วสิ่งดีๆ จะตามเข้ามาหาลูกเองโดย....แม่ห่าน

1 comment:

sana said...

เด็กๆน่ารักนะคะ ตอนนี้กำลังสอนลูกๆอยู่เหมือนกัน555