Monday, July 03, 2006

น้องแก้ม...ตุ้ยตอนดานาเล็กๆ แก้มยุ้ยมาก

คาง 3 ชั้น

จนแม่เรียกลูกพ่อใหญ่จิ๋ว

แซวทุกวัน ว่าเป็นญาติข้างไหนของพ่อใหญ่

ดูรูปประกอบก็แล้วกัน
ดีนีย์ ก็แก้มยุ้ยไม่แพ้ดานา

ดานาชอบหยิกแก้มน้อง

และเรียกยัยแก้มตุ๊ย