Wednesday, June 28, 2006

นมแม่ซิแน่จริง2

แม่จะบอกว่า
ทุกครั้งที่ลูกดูดนมแม่ แม่มีความสุขที่สุด

อิ่มอุ่น


อุ่นใด ๆ โลกนี้มิมีเทียบเทียม
อุ่นอกอ้อมแขน
อ้อมกอดแม่ตระกอง
รักเจ้าจึงปลูก
รักลูกแม่ย่อมห่วงใย
ไม่อยากจากไปไกล
แม้เพียงครึ่งวัน
ให้กายเราใกล้กัน
ให้ดวงตาใกล้ตา
ให้ดวงใจเราสองเชื่อมโยงผูกพัน
อิ่มใด ๆ โลกนี้มิมีเทียบเทียม
อิ่มอกอิ่มใจ อิ่มรักลูกหลับนอน
น้ำนมจากอก อาหารของความอาทร
แม่พร่ำเตือน พร่ำสอน สอนสั่ง
ให้เจ้าเป็น เด็กดี ให้เจ้ามีพลัง
ให้เจ้าเป็น ความหวังของแม่ต่อไป
ใช่เพียงอิ่มท้อง
ที่ลูกร่ำร้องเพราะต้องการไออุ่น
อุ่นไอรัก อุ่นละมุล ขอน้ำนมอุ่น
จากอกให้ลูกดื่มกิน
ให้กายเราใกล้กัน ให้ดวงตาใกล้ตา
ให้ดวงใจเราสอง เชื่อมโยงผูกพัน
ให้เจ้าเป็นเด็กดี ให้เจ้ามีพลัง
ให้เจ้าเป็นความหวังของแม่ต่อไป
ใช่เพียงอิ่มท้อง
ที่ลูกร่ำร้องเพราะต้องการไออุ่น
อุ่นไอรัก อุ่นละมุล
ขอน้ำนมอุ่น จากอกให้ลูกดื่มกิน.
Posted by Picasa

No comments: